Header widget area left
rock4life_tribute_events

OVER ONS

Stichting Rock4Life organiseert tribute en rock/pop evenementen in De Peuk Valkenburg Zh, bij Katwijk. De doelstelling is het organiseren van betaalbare evenementen in samenwerking met bands van topniveau.

Rock4Life heeft tevens als doelstelling om eventuele winstopbrengsten gedeeltelijk aan een goed doel te schenken, vandaar ook de naam Rock4Life. Het goede doel wordt door het bestuur bepaald.

Het streven is om de bezoekers een gezellig avondje uit te bieden. Lekker een biertje, wijntje of sapje drinken en naar een goede band kijken, luisteren, dansen, uit je dak gaan whatever!

Reglementen Stichting Rock4Life

 • Iedere bezoeker dient in het bezit te zijn van een geldige entreekaart.
 • Stichting Rock4Life hanteert een minimum toegangsleeftijd van 18 jaar.
 • Legitimatie is verplicht. Bij de entree kan door de Security gevraagd worden om uw ID-bewijs te tonen. U dient hier gehoor aan te geven. Bij het niet bij u dragen van uw ID-bewijs en bij twijfel over uw leeftijd zal de toegang ontzegt of geweigerd worden.
 • Bij constatering van overmatig alcohol of drugs gebruik, in welke vorm dan ook, kan de toegang  geweigerd of ontzegt worden.
 • Het is ten strengste verboden de volgende zaken mee naar binnen te nemen: glaswerk, blik, drugs, vuurwerk, (vuur)wapens en gevaarlijke voorwerpen.
 • Het is streng verboden om met bier, frisdrank of wat voor consumptie dan ook te gooien. Dit kan enorme schade toebrengen aan de aanwezige apparatuur/instrumenten/verlichting. Personen die hierop worden betrapt worden onmiddellijk verwijderd en eventuele schade wordt op deze personen verhaald.
 • Het is streng verboden het podium te betreden. Stage-diven is niet toegestaan.
 • In De Peuk geldt een algeheel rookverbod.
 • Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van het beveiligingspersoneel, personeel van De Peuk of medewerkers Stichting Rock4Life.
 • De security hanteert de regels strikt. Bij de entree heeft u de kans gefouilleerd te worden. Bij twijfel over uw gedrag, kan de toegang geweigerd of ontzegt worden.
 • Gekochte consumptiemuntjes worden niet terug genomen. Deze kunnen bij de volgende Rock4Life evenementen opnieuw gebruikt worden.
 • Het programma is onder voorbehoud. Bij het niet door gaan of vervallen van één of meer band(s)/artiest(en) kan de organisatie niet aansprakelijk worden gesteld. De organisatie zal trachten een vervangend programma of artiest(en) aan te bieden.
 • Het betreden en het bijwonen van de Rock4Life evenementen zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker. Stichting Rock4Life is niet aansprakelijk voor schade of letsel van de bezoekers.
 • Stichting Rock4Life is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade, diefstal of vermissing van eigendommen of goederen van de bezoekers.
 • Stichting Rock4Life laat tijdens de evenementen film en foto opnames maken ten behoeve van promotiedoeleinden. De bezoeker geeft toestemming aan de organisatie de opnames voor deze doeleinden te gebruiken.

CONTACT

Sinds 14 mei 2009 is Rock4Life officieel opgericht als stichting. De benodigde aktes werden getekend op het kantoor van Sandtlaannotarissen onder toeziend oog van notaris W v.d. Eijkel.
Kamer van Koophandel nr. 27343841
Rabobank rekeningnr NL68RABO 01408.14507

Rock4Life bestaat uit de volgende bestuursleden:
• Willem Kuyt (voorzitter)
• André de Winter (penningmeester)
• Gijs Oliemans (secretaris)

Contact:

Willem Kuyt

info@rock4life.nl

06-12684271

Bestel kaarten